logotype
deco

Organizacja

Nasze przedszkole jest czynne w dni powszednie od godziny 7.00 do 17.30 przez 12 miesięcy w roku. Święta kościelne i państwowe są dniami wolnymi od pracy przedszkola.

 

Plan tygodnia od poniedziałku do piątku:

 

7:00
9:00

9:00
9:30

9:30
10:30

10:30
11:30

11:30 12:30

12:30
13:00

13:00
15:00

15:00
15:30

15:30
16:30

16:30
17:30

Schodzenie się dzieci, zabawa (rysowanie, układanki, zagadki) Śniadanie

Zajęcia
edukacyjne 
wg programu przedszkolnego,
j. angielski,
zajęcia artystyczne,
zajęcia plastyczne

Zajęcia sportowe, zajęcia dodatkowe Zabawy na świeżym powietrzu Obiad Relaks,
zajęcia artystyczne, plastyczne, zabawy
Podwieczorek Zabawy planowane Zabawy na świeżym powietrzu