logotype
deco

Program edukacyjny

 

POZIOM POCZĄTKUJĄCY (2–3 LATA)

Na tym etapie Twoje dziecko zaczyna eksperymentować oraz wchodzić w bliższe kontakty z innymi dziećmi i otoczeniem. Więcej zajęć rutynowych zostaje wprowadzonych do dziennego harmonogramu. Twoje dziecko zaczyna rozumieć jak używać pewnych przedmiotów, i jak za pomocą prostego rozumowania wyjaśniać zdarzenia dnia codziennego.

 

Na tym etapie wprowadzamy program języka angielskiego. Nasze codzienne zajęcia budują, odpowiednio dla wieku dziecka, rozwój społeczny.

 

Język, umiejętność pisania i czytania

Nauczyciele zaczynają zadawać pytania dotyczące słyszanej opowieści, pomagają dzieciom zdobywać bogatsze słownictwo poprzez pomoc w układaniu odpowiedzi na pytania.

 

Matematyka

Twoje dziecko zaczyna odkrywać liczby. Nauczyciele pozwalają malcom poznawać różne materiały, pomagają porządkować przedmioty wg ich koloru oraz budować procesy myślowe.

 

„Świat i ja”

Twoje dziecko uczy się rozpoznawać i wyrażać werbalnie swoje zachcianki i potrzeby, samodzielnie wykonywać pewne czynności, zaczyna dzielić się z innymi dziećmi. Opiekunowie tak planują zajęcia, aby jeszcze bardziej stymulować rozwój samodzielności.

 

Sprawność fizyczna

Używając różnych materiałów w klasie, Twoje dziecko nauczy się tworzenia prac z układania małych elementów. Wychowawca będzie ćwiczył z malcami przy pomocy piłeczki i rozwijał umiejętności ruchowe.

 

Muzyka

Twoje dziecko będzie miało częsty kontakt z muzyką, będzie uczyło się rozpoznawać łagodne i głośne dźwięki, śpiewać znajome piosenki i poruszać się w rytm muzyki.

 

Plastyka

Twoje dziecko będzie odkrywać kolory i kształty zarówno podczas prac plastycznych wykonywanych z osobą dorosłą, jak i tych wykonywanych samodzielnie. Malec zacznie rysować obrazki związane z przeczytaną lub opowiedzianą historyjką.

 

J. polski

Wstęp do poznawania j. polskiego będzie włączony do codziennych zajęć. Na tym poziomie dziecko będzie zapoznawać się z krótkimi historyjkami opowiadanymi przez nauczyciela.

 

 

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY (3–4 LATA)

Trzylatki są już odrobinę pewniejsze siebie i gotowe na większe wyzwania. Nasi nauczyciele mają dla nich wyjątkową mieszankę zabawy i nauki, która jest niezbędna aby zdobywać wiedzę i dalsze umiejętności w kolejnych latach. Umiejętności nabyte podczas tego okresu to m.in. rozpoznawanie liter tworzących imiona, łapanie kozłującej piłeczki, rozumienie pojęć „wczoraj”, „dzisiaj” i „jutro”.

 

Język, umiejętność czytania i pisania

Twoje dziecko zaczyna eksperymentować z różnymi głoskami, odkrywa fabułę i postaci historii.

 

Matematyka

Twoje dziecko kontynuuje poznawanie założeń liczbowych. Zajęcia pomogą mu ćwiczyć porównywanie przedmiotów, ich klasyfikowanie i mierzenie.

 

„Świat i ja”

Zabawy w grupach i w kółeczku będą dla Twojego dziecka okazją do wykonywania zadanych poleceń, przejmowania inicjatywy podczas gier i nawiązywania przyjaźni. Twoje dziecko zacznie także dokonywać świadomych wyborów i zachowań.

 

Sprawność fizyczna

Podczas zajęć fizycznych Twoje dziecko będzie uczestniczyć w grach, które wymagają większej kontroli nad własnym ciałem. Twoje dziecko będzie rozwijać małą motorykę poprzez uczestniczenie w odpowiednich dla jego wieku zajęciach pisania.

 

Muzyka

Zajęcia będą zawierać elementy klaskania, poruszania się zgodnie z wystukiwanym rytmem, śpiewania piosenek i rozróżniania podobnych do siebie dźwięków, co zaowocuje lepszym zrozumieniem muzyki.

 

Plastyka

Dzieci będą uczyć się tworzyć kontury, przerysowywać proste kształty i odkrywać różnorodne techniki plastyczne np. cięcie i składanie papieru, kolorowanie.

 

J. polski

Twoje dziecko zacznie bliżej poznawać polski język i ojczystą kulturę.

 

Moja społeczność

Twojemu dziecku zostanie przedstawione pojęcie „społeczności” poprzez omawianie podobieństw i różnic pomiędzy rodzinami i ich domami.

 

DZIECI (4–5 LAT)

Są to lata decydujące dla przedszkolaków, przygotowujących się powoli do szkoły podstawowej. W tej grupie wiekowej Twoje dzieci zdobywają ostatnie umiejętności przedszkolne. Nasz program dla tego wieku obejmuje podstawowe elementy czytania, pisania oraz elementarne umiejętności matematyczne.

 

Przykładami umiejętności, jakie posiądą w naszym przedszkolu dzieci cztero- i pięcioletnie, są: poznawanie związków między literami, a głoskami, wypowiadanie nowo poznanych słów, czytanie i rozpoznawanie prostych wyrazów. Dzieci nauczą się określeń: „więcej niż…”, „mniej niż…”. „tyle samo co…”. Wzrośnie też ich rozumienie liczb.

 

Na tym etapie dzieci nauczą się tworzyć przewidywania na podstawie zdobytej wiedzy, będą zagłębiać się w tradycje innych kultur i nauczą się pisać małe i duże litery.

 

Język, umiejętność czytania i pisania

Twoje dziecko będzie już dobrze znać związki między literami i głoskami, zacznie rozpoznawać i łączyć ze sobą proste słowa. Podczas wysłuchiwania historii, Twoje dziecko będzie próbowało przewidywać dalszy ciąg opowieści.

 

Matematyka

Podczas pracy w małych i dużych grupach oraz pracy indywidualnej, Twoje dziecko będzie uczyć się dodawania i odejmowania oraz oglądać proste wykresy. Będzie przedstawiać własny sposób na rozwiązanie problemu.

 

„Świat i ja”

Twoje dziecko staje się bardziej świadome podejmowanych decyzji i ich konsekwencji. Nauczyciele będą zachęcać malców do werbalnego wyrażania uczuć i do odpowiedniego zachowania się.

 

Sprawność fizyczna

Twoje dziecko będzie rozwijało małą i dużą motorykę poprzez uczestnictwo w zajęciach angażujących koordynację wzrokowo-ruchową. Będzie się uczyć pisania dużych i małych liter.

 

Muzyka

Opiekunowie będą zachęcać Twoje dziecko do eksperymentowania z dźwiękami i tempem muzyki podczas grania na prostych instrumentach i wyklaskiwania rytmu. Dzieci będą poznawać muzykę wywodzącą się z różnych kultur.

 

Plastyka

W miarę rozwoju umiejętności plastycznych, Twoje dziecko będzie uczestniczyć w zajęciach wymagających tworzenia kompletnych rysunków przy użyciu różnych materiałów i technik.

 

J. polski

Wykorzystując solidne postawy zbudowane u dzieci w przeciągu dwóch poprzednich lat, nasz program kładzie głównie nacisk na aktywne używanie języka polskiego. Na tym etapie Twoje dziecko często będzie wysłuchiwało opowiadań i bajek.

 

Moja społeczność

Nauczyciele przedstawią dzieciom symbole i pewne postaci, związanych z określonymi świętami i tradycjami różnych kultur. Twoje dziecko będzie także brać udział w dyskusji na temat roli roślin, zwierząt i owadów w świecie. Zacznie też przeglądać mapy i globus.