logotype
deco

Developed by jtemplate

O nas

Nasz żłobek został stworzony z myślą o dzieciach i rodzicach, którzy cenią sobie najwyższą jakość usług opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych zapewniających prawidłowy rozwój, troskliwą i profesjonalną opiekę dzieciom w wieku od 1 roku życia do 3 lat.  
Nasz żłobek łączy elementy nauki i dobrze zorganizowanej zabawy, bezpiecznego i opiekuńczego środowiska, oferując tym samym o wiele więcej niż tylko zwykłą opiekę nad dziećmi.

Nasi pełni zaangażowania wychowawcy z prawdziwą troską podchodzą do dzieci i rozumieją ich indywidualne potrzeby w trakcie rozwoju oraz wymóg stosowania różnych metod nauczania. Pomagają dzieciom odkrywać, na ich własny sposób, fascynujący świat zabawy i nauki.

Żłobek Maleństwo i Przyjaciele to wstęp do nauki przez resztę życia. To podróż, która powinna być dobrze rozpoczęta, bowiem „każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku”.


Maleństwo i Przyjaciele jest placówką niepubliczną wpisaną do rejestru żłobków i klubów dziecięcych m.st. Warszawy pod numerem 60/Z/2012.
 
Realizujemy cele i zadania z uwzględnieniem wspomagania indywidualnego rozwoju dziecka oraz wspomagania rodziny w wychowaniu dziecka i przygotowania go do edukacji przedszkolnej.
Żłobek Maleństwo i Przyjaciele jest placówką przeznaczoną dla dzieci w wieku od 1 roku życia do 3 lat (w szczególnych przypadkach do 4 roku życia).
Głównym celem Maleństwo i Przyjaciele jest zapewnienie dzieciom możliwości wszechstronnego rozwoju psychofizycznego w warunkach poszanowania ich godności, wolności światopoglądowej i wyznaniowej.

Do naszych zadań należy również:

  • Kształtowanie czynnej postawy dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa oraz rozwijanie ich sprawności ruchowej;
  • Współdziałanie z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowywaniu dzieci i przygotowanie ich do nauki przedszkolnej;
  • Budzenie wrażliwości moralnej oraz wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną;
  • Wspomaganie indywidualnego rozwoju dziecka z wykorzystaniem jego własnej inicjatywy;
  • Wspieranie dzieci w działaniach wyrównujących ich szanse edukacyjne;
  • Pobudzanie do ekspresji twórczej;
  • Stwarzanie okazji do poznawania rzeczywistości:

- przyrodniczo-ekologicznej
- społeczno-kulturowej
- technicznej
poprzez uczestnictwo dziecka w działaniu, odkrywaniu i przeżywaniu.