logotype
deco

Program edukacyjny

Żłobek Maleństwo i Przyjaciele to wstęp do nauki przez resztę życia. To podróż, która powinna być dobrze rozpoczęta, bowiem „każda wielka podróż zaczyna się od pierwszego kroku”.


NIEMOWLĘ (6 tygodni – 1 rok)

Poza pielęgnacją i podstawową opieką, nasi nauczyciele stymulują rozwój umysłowy i fizyczny noworodków. Nasz program zapewnia świetne warunki, w których Twoje dziecko nauczy się m.in. chwytać zabawki, artykułować pewne dźwięki, rozpoznawać obrazki znajomych przedmiotów.

Nauczyciele pracują z dziećmi nieprzerwanie stymulując ich rozwój, poświęcając im jednocześnie czas na rutynowe czynności jak karmienie czy zabawę. Wspierają rozwój maluchów bez naruszania ich codziennego rytmu dnia.

 

Nauka
Język, umiejętność czytania i pisania
Twoje dziecko uczy się komunikacji za pomocą dźwięków i mimiki twarzy. Nauczyciele będą wpierać rozwój językowy poprzez ciągłą komunikację z maluchami i jej kształtowanie.

 

Matematyka
Twoje dziecko zaczyna rozumieć pewne zjawiska, odkrywając zależności przyczynowo-skutkowe.
Przykład: upuszczanie łyżki na podłogę lub machanie grzechotką wywoła dźwięk.

 

„Świat i ja”
Twoje dziecko zaczyna być świadome własnego „ja”. Nauczyciele zapewniają stymulujące warunki dla rozwoju tego procesu.

 

Sprawność fizyczna
Wychowawcy tak zaplanują zajęcia fizyczne, aby pomogły one rozwijać małą motorykę i zwinność Twojego dziecka.

 

Muzyka
Twoje dziecko nauczy się tworzyć i odpowiadać na dźwięki, a w ciągu będzie mu towarzyszyć przyjemna muzyka.

 

Plastyka
Twoje dziecko będzie przebywać w kolorowym, pełnym różnych kształtów i materiałów otoczeniu. Kiedy nadejdzie odpowiednia chwila, nauczyciele pomogą poznawać właściwości farby, a także nauczą Twoje dziecko posługiwania się dużymi kredkami.

 

 


MAŁE DZIECKO (1 - 2 lata)

Wraz ze wzrostem malców, kontynuujemy stymulowanie ich zmysłów i zachęcamy do odkrywania ich własnego, dziecięcego świata. Twoje dziecko zacznie popychać i przyciągać niektóre przedmioty, obracać je w dłoniach, porządkować rzeczy wg koloru i rozmiaru, poznawać określenia „duży” i „mały”, gromadzić podstawowe słownictwo.

Na tym etapie Twoje dziecko zacznie poznawać pewne bardziej złożone zasady panujące w grupie. Zacznie odbierać polecenia od dorosłych innych niż rodzice, rozumieć jak funkcjonować w grupie z innymi dziećmi oraz jak się dzielić.

Nasz personel zdaje sobie sprawę z wyzwań przed jakimi stoją jednoroczne dzieci.
Mamy doświadczenie w pomaganiu im dostosować się do zasad panujących w grupie.

 

Język, umiejętność czytania i pisania
Dzięki książkom, piosenkom i codziennym czynnościom, nauczyciele pomogą Twojemu dziecku oswoić się z językiem i zdobywać nowe słownictwo.

 

Matematyka
Nauczyciele zapewnią proste ćwiczenia z udziałem rąk, które pozwolą Twojemu dziecku odkrywać proste założenia liczbowe takie jak: jeden/dużo, mały/duży oraz poznawać proste kształty i kolory.

 

„Świat i ja”
Twoje dziecko zaczyna się uspołeczniać i być świadome uczuć innych. Nauczyciele pomogą mu brać udział we wszystkich zajęciach grupowych.

 

Sprawność fizyczna
Twoje dziecko zacznie uczestniczyć w wielu czynnościach fizycznych kształtujących kontrolę nad mięśniami.

 

Muzyka
Śpiewanie piosenek, granie na prostych instrumentach i poruszanie się w rytm muzyki – oto zajęcia, z którymi będzie miało do czynienia Twoje dziecko na co dzień.

 

Plastyka
Ćwiczenia z użyciem farb czy mazanie po kartce pomogą rozwijać małą motorykę i rozumieć przyczynę oraz skutek w działaniu.

 

 

POCZĄTKUJĄCY (2 – 3 lata)

Program dla dwu- i trzylatków jest rozwinięciem programu dla młodszych dzieci.
Na tym etapie Twoje dziecko zaczyna eksperymentować oraz wchodzić w bliższe kontakty z innymi dziećmi i otoczeniem. Więcej zajęć rutynowych zostaje wprowadzonych do dziennego harmonogramu. Twoje dziecko zaczyna rozumieć jak używać pewnych przedmiotów, i jak za pomocą prostego rozumowania wyjaśniać zdarzenia dnia codziennego.

Na tym etapie wprowadzamy program języka angielskiego. Nasze codzienne zajęcia w dalszym ciągu budują, odpowiednio dla wieku dziecka, rozwój społeczny.


Język, umiejętność pisania i czytania
Nauczyciele zaczynają zadawać pytania dotyczące słyszanej opowieści, pomagają dzieciom zdobywać bogatsze słownictwo poprzez pomoc w układaniu odpowiedzi na pytania.

 

Matematyka
Twoje dziecko zaczyna odkrywać liczby. Nauczyciele pozwalają malcom poznawać różne materiały, pomagają porządkować przedmioty wg ich koloru oraz budować procesy myślowe.

 

„Świat i ja”
Twoje dziecko uczy się rozpoznawać i wyrażać werbalnie swoje zachcianki i potrzeby, samodzielnie wykonywać pewne czynności, zaczyna dzielić się z innymi dziećmi. Opiekunowie tak planują zajęcia, aby jeszcze bardziej stymulować rozwój samodzielności.

 

Sprawność fizyczna
Używając różnych materiałów w klasie, Twoje dziecko nauczy się tworzenia prac z układania małych elementów. Wychowawca będzie ćwiczył z malcami przy pomocy piłeczki i rozwijał umiejętności ruchowe.

 

Muzyka
Twoje dziecko będzie miało częsty kontakt z muzyką, będzie uczyło się rozpoznawać łagodne i głośne dźwięki, śpiewać znajome piosenki i poruszać się w rytm muzyki.

 

Plastyka
Twoje dziecko będzie odkrywać kolory i kształty zarówno podczas prac plastycznych wykonywanych z osobą dorosłą, jak i tych wykonywanych samodzielnie. Malec zacznie rysować obrazki związane z przeczytaną lub opowiedzianą historyjką.